Wiara

Często prosimy Boga, by zmienił naszą sytuację, nie wiedząc, że On postawił nas w niej po to, by to ona nas zmieniła...

Strona w budowie...